zerO

ZerO

 

I et ekteskap som nå har vart i over 50 år er zerO mannen med en god yrkeskarriere som han ikke ønsker å totalt avslutte bak seg. Nesten alle de 50 år har de vært aktiv i BDSM verden. Alltid med samme rollefordelingen: hun dominant/aktiv, han underdanig/passiv. Det er temmelig forskjellig fra det daglige hvor de på ingen måte har tendenser (eller ønsker) til 24/7.

 

ZerO spontant fikk tilnavnet ''magic hands'' da han på en party hadde fått oppdrag om i håndarbeid  å trøste en kvinnelig ''sub kollega'' som hadde innkassert kraftig juling. Hun fikk en imponerende orgasme.

 

Deretter har han ved mange anledninger og muligheter lært om teknikker for å la et kvinnekropp slappe av og langsomt la dette gå over i kåthet. Deretter arbeides det på å la det hele gå over i langvarig og/eller dyp(e) orgasme(r). 


Talks/workshops:

Erotisk massasje 


Målet av erotisk massasje er å gi mottakeren en ''happy landing'' i form av en veldig tilfredsstillende orgasme. Workshopen gis med hjelp av en kvinnelig dukke. Med unntak av skrittområdet er kvinne- og menskropp forøvrig mere lik enn man muligens tror.

Erotisk massasje er ikke ment for å helbrede eller lindre muskelsmerter og er som oftest temmelig overfladisk.

Først mål er å oppnå total avslappelse. Dette blir kombinert med og går flyttende over i å bringe mottakende kroppen i en tilstand av kåthet.

Kåtheten bygges opp mer og mer og til slutt arbeides det på ''happy landing'' i form av en eller flere orgasmer.

Mottakeren bestemmer selv hvor langt behandlingen (og orgasmen) varer.

Den slutter når hun sier ''stopp''.

Nesten alltid har zerO fått deltakende kvinner til orgasme. Egentlig finnes det bare to unntak: en kvinne visste i forveien at det er veldig vanskelig for henne å komme helt til toppen – men hun ''svevet lenge i en deilig kåthet''.

Med andre kvinnen har det vært en misforståelse på grunn av e-post som hadde vært utvekslet i forveien. Dette har bekreftet nødvendigheten av kommunisering i forveien.

Selvfølgelig kreves renhet – helst dusj ikke alt for lenge i forveien. Det er veldig ønskelig, egentlig nødvendig at kvinnen ikke har hår i skrittet. Dette skal og forklares i workshop.

Hvis det finnes egnet sted og egnet massasjebord kan interesserte kvinner selv erfare behandlingen.


English

The goal of erotic massage is to give the recipient a '' happy landing '' in the form of a very satisfying orgasm. The workshop is given with the help of a female doll. With the exception of the step area, the female and human bodies are otherwise more similar than one might think.

Erotic massage is not intended to cure or relieve muscle pain and is usually quite superficial.

The first goal is to achieve total relaxation. This is combined with and moves to bring the receiving body into a state of horniness.

The horniness builds up more and more and eventually work on '' happy landing '' in the form of one or more orgasms.

The recipient decides for himself how long the treatment (and orgasm) lasts.

It ends when she says "stop".

Almost always, zerO has got participating women to orgasm. Actually, there are only two exceptions: one woman knew in advance that it was very difficult for her to get to the top - but she '' hovered for a long time in a delicious horny ''.

With the other woman there has been a misunderstanding due to emails that had been exchanged in advance. This has confirmed the need for communication in advance.

Of course, cleanliness is required - preferably shower not too long in advance. It is very desirable, it is necessary that the woman does not have hair in the crotch. This needs to be explained in the workshop.

If there is a suitable place and massage table, interested women can experience the treatment themselves.