Othilie

Othilia er samfunnsviter med kompetanse på feminisme. Hun har også 17 års kinkerfaring.


Othilie is a social scientist specializing in feminism. She also has 17 years of kink experience.


Talks/workshops:


Hvordan kolliderer feminismen med BDSM?

Det har vært stor motstand mot BDSM fra feminister siden 70-tallet, men rundt 90-tallet begynte begynte holdninger virkelig å snu. I dag er noen feministiske grupper en del av den politiske spydspissen for å legitimere BDSM, men andre feministisk grupper knytter BDSM opp mot vold, undertrykkelse og pedofili. Selv i dag inkluderer Ottar sitt prinsipprogram at de er mot BDSM. Hvordan er det mulig mulig med så stor spredning innad i den feministiske bevegelsen? Og på hvilke områder kolliderer egentlig feminismen med BDSM?


How does feminism collide with BDSM?

There has been great opposition to BDSM from feminists since the 70s, but around the 90s attitudes started to really turn. Today, some feminist groups are part of the political spearhead to legitimize BDSM, but other feminist groups associate BDSM with violence, oppression and pedophilia. Even today, Ottar's principle program includes being against BDSM. How is it possible to have such a large spread within the feminist movement? And in what areas does feminism really clash with BDSM?