MrsBStrong

I et ekteskap som allerede varer i over 50 år, har MrsBStrong nå yrkeskarrieren bak seg. Nesten alle de 50 årene har ekteparet vært aktiv i BDSM verden. Alltid med samme rollefordelingen: hun dominant/aktiv, han underdanig/passiv. Det er temmelig forskjellig fra det daglige livet som på ingen måte har tendenser (eller ønsker) til 24/7.


Sammen med sin mann har hun organisert mange Femdom fester.

I tillegg har de ni ganger organisert en hel Femdom uke og en gang en lang Femdom helg i et velegnet og godt utstyrt tysk hotell i nærheten av Berlin.


Femdom møtene som de organiserer virker avslappet, men dette krever gjennomtenkt organisering på forhånd.

Hun skal gjerne dele fra sin rike erfaring på dette området.


Talks/workshops:


"Vellykket Femdom fest for Dominaer og subber"

God forberedelse er nøkkelen til suksess, også for Femdom fester.
Egnet sted og god innredning er en selvfølge.
Gi klar beskjed omtrent ønsket kleskode eller om du overhode vil ha kleskode.
Viktigheten av musikken blir ofte undervurdert. Musikken på en fest er ikke for å høre på, men må bidra til den ønskede avslappende, sensuelle atmosfæren og ikke stå i veien for å forstå hverandre.
Ta vare på likevekten. Omtrent like mange Dominaer som subber.
Det er viktig at det fra første begynnelsen er klart at damene har ledelsen.
Like viktig er at damene kjenner eller blir kjent med hverandre og vet om hverandres ønsker og do's and don'ts før leken begynner. Da former de en slags ''sisterhood'' som stråler ut enhet og enighet.
For at damene vet så meget som mulig om subbene som deltar er det effektivt når alle damene får et tydelig utfyllt ''slave profile'' fra hver sub som deltar.
Når kvelden begynner med å sende ut subbene til et separat rom mens kvinnene diskuterer hverandres ønsker og slave profiles, er den gode atmosfæren allerede skapt fra første stund.
Når subbene deretter blir ropt inn en etter en - eller når gruppen er stor samtidig – presenteres, og får høre hva som blir ventet av dem, er kvelden kommet godt igang.


English: "Successful Femdom Party for Domains and Subs"


Good preparation is the key to success, also for Femdom parties.
Suitable place and good decor is a matter of course.
Give clear information about the desired dress code or whether you want the dress code at all.
The importance of music is often underestimated. The music of a party is not for listening, but must contribute to the desired relaxing, sensual atmosphere and not stand in the way of understanding each other.
Keep your balance. About as many Domains as Subber.
It is important that it is clear from the beginning that the ladies have the lead.
Equally important is that the ladies know or get to know each other and know about each other's desires and do's and don'ts before the play begins. Then they form a kind of '' sisterhood '' that radiates unity and unity.
In order for the ladies to know as much as possible about the sub's participating, it is effective when all the ladies get a clearly filled '' slave profile '' from each sub participating.
When the evening begins by sending out the subbes to a separate room while the women discuss each other's desires and slave profiles, the good atmosphere is already created from the first moment.
When the subbes are then called in one by one - or when the group is large at the same time - presented, and heard what is expected of them, the evening is well underway.
"Successful Femdom Party for Domains and Subs"