Heidi

Talks/workshops:

Kreativ nålelek


Liker du å leke med nåler, og vil ta det til et nytt nivå? Da er denne workshoppen for deg! Vi ønsker å dele vår erfaring med kreativ nållek, og inspirerer dere til leke på nye måter. Vi bruker perler, fjær, blomster og bånd til å lage vakker kunst på kroppen, og vi fokuserer mest på det estetiske ved nållek. Vi vil vise hvordan dere kan sy fiskesnøre med pynt inn under huden ved hjelp av kanyler for å lage fine smykker og dekorasjoner. Dette er en aktiv workshop hvor vi bruker mesteparten av tiden på å nåle og dele ideer og ferdigheter. 


Vi oppfordrer alle til å ta med seg en partner til å nåle sammen med, og at dere har forhandlet og snakket sammen før workshoppen. Det bli ikke innledning til å finne partner løpet av workshoppen, men du kan selvfølgelig nåle på deg selv. 


Ta med 40-50 nåler/kanyler (0,7-0,8 er ideelt for sying med fisketråd, ta ellers med størrelser du liker å bruke), perler, bånd, fjær eller pynt som du selv ønsker å bruke. 


Dette er en workshop for dere som har lekt litt eller mye med nåler før, og har grunnleggende kunnskap om sikrere nåling. Vi forholder oss til RACK og vil bruke noe tid på å snakke viktige hensyn å ta når det kommer til sikkerhet og risiko rundt nålelek, men kommer i hovedsak til å bruke tiden på å snakke om spennende ideer, og være kreative sammen, og forventer derfor noe forkunnskap.


Creative needle play

Do you like to play with needles and want to take it to a new level? Then this workshop is for you! We want to share our experience with creative needlework, and inspire you to play in new ways. We use pearls, feathers, flowers and ribbons to create beautiful body art, and we focus mostly on the aesthetic of needle play. We will show you how to sew fishing line with ornaments under the skin with the help of needles to make fine jewelry and decorations. This is an active workshop where we spend most of our time learning and sharing ideas and skills.


We encourage everyone to bring a partner to needle with, and that you have negotiated and talked together before the workshop. There will be no introduction to finding a partner during the workshop, but of course you can pinch yourself.


Bring 40-50 needles / needles (0.7-0.8 is ideal for sewing with fishing thread, otherwise bring in sizes you like to use), beads, ribbons, feathers or ornaments that you yourself want to use.


This is a workshop for those who have played a little or a lot of needles before and have basic knowledge about safer needles. We relate to RACK and will spend some time talking about important considerations when it comes to safety and risk around needle play, but will mainly spend time talking about exciting ideas and being creative together, and therefore expect some prior knowledge.