Oddvar/Brumme

Oddvar er en traver innen kinkmiljøet i Norge og har vært aktiv og engasjert i Oslo BDSM og SMil i mange år. Oddvar er switch, glad i å lage utstyr og har en stor forkjærlighet for tau og bondage. Oddvar er også en ramp og det til gangs, men på grunn av sin lange fartstid har han lært seg mange triks og metoder for å få til å være brat uten å oppleves som ufordragelig eller plagsom. 


Talks/workshops:

Bratting 101

 


Bratting 101, bli med på et foredrag om bratting hvor vi selvsagt tar for oss hvordan bratte og eventuelt hvordan ikke. Vi tar også for oss en prat om samtykke i forhold, konsekvenser av handlinger/hva ønsker en å oppnå med å bratte, kodeord og opplevelsen av å havne i en situasjon der en må kode ut av konsekvensene brattingen førte til.


English

Bratting 101, join a lecture on bratting where we of course talk about how to bratt and possibly how not. We also talk about consent in relationships, consequences of actions / what do you want to achieve with stepping, code words and the experience of ending up in a situation where you have to code out of the consequences the stepping caused.