Mx C and Esa


Mx C er en av skaperne av Center for Radical Sexuality (CRS) i Stockholm. CRS er et sted for queers og transpersoner å utforske seksualitet, kink og tantra. De holder ofte workshops der fokuset er på praksis i stedet for teori. Både i CRS og Wish Stockholm og i andre queer-sammenhenger. Hun elsker å skape en seksuell atmosfære og å ha deltakere som forlater workshopene sine høye på det de nettopp opplevde.


Esa er en switch, men heller mot Top, kjønnskeiv, «lær Daddy» som stadig oppdager nye fremgangsmåter. Isander liker å lage tryggerammer for kinkstere til å dele erfaring, tanker og heite ideer. Å kunne sette ord på opplevelser er viktig for oss for å kunne gi entusiastisk samtykke og utforske våre mørkeste fantasier.

Isander har vært en del av BDSM scenen for kvinner og transpersoner i over et tiår og har tidligere presentert workshoper hos blandt andre Wish Stockholm, Wish Oslo, Smil København og CRS.


Mx C is one of the creators of the Center for Radical sexuality in Stockholm. CRS is a place for queers and transgender people to explore sexuality, kink and tantra. They ofte holds workshop where the focus is in practice rather than theory within CRS and Wish Stockholm and in other queer contexts. They love to have participants leave their workshop high on what they just experienced.


Esa is a topleaning switch and genderqueer leather Daddy, who constantly is in discovery of new practices. Isander enjoy creating safe spaces for kinksters to share experiences, thoughts and hot ideas.  Being able to put language to experiences is crucial for us to be able to give enthusiastic consent and to explore our deepest deisres.

 

Esa has been a part of the BDSM-scenen for women and trans people for a little over a decade and has previously presented workshops at WIsh Stockholm, Wish Oslo, Smil Copenhagen and CRS among other places.


Talks/workshops:


- Partial power exchange 


- Blindfolded touch (endast för kvinnor och transpersoner)

Blindfoldet berøring (kun for kvinner og transpersoner)

Vi tar på bind for øynene og berører hverandre. Vi øver oss på å vite hvor grensene våre går, hvordan vi gir entusiastisk samtykke og hvordan vi kan kommunisere med kroppene våre. Vi spiller både to og to og i større grupper.


English:

Blindfolded touch (for women and transgender only)

We put on blindfolds and touch each other. We practice knowing where our boundaries go, how we give enthusiastic consent, and how we can communicate with our bodies. We play both two and two and in larger groups.


- Skam och förnedring