Agony69 og fitnessgirl

Agony69 og fitnessgirl driver Sandefjord Shibari Studio og er kjent fra forsiden til Smil’s brosjyre. De deler sine arrangement gjennom Tigertau gruppa på Fetlife og Facebook og holder workshops, privatundervisning og oppvisninger på forespørsel. Siden januar 2017, har de organisert internasjonale workshops og tausamlinger, og nå også faste taukvelder.


Fitnessgirl prøvde sin første suspension i 2012 og har siden vært hektet. Agony69 startet med tau i forbindelse med fotografering i studio i 2013 og har utviklet kunsten i ved å delta på en rekke internasjonale kurs (bl.a med Gorgone, Barkas og Addie og Tamandua) sammen med fitnessgirl. De er opptatt av å utvikle seg selv ved å delta på workshops. De liker også å utforske det mentale, erotiske og råheten i tau og er fascinert over hvordan det kan skape bånd og sterke opplevelser mellom de to involverte parter.


Agony69 and fitnessgirl together run Sandefjord Shibari Studio and are often recognized from the front page of Smil's pamphlet. They share their events on the "Tigertau" FetLife and Facebook groups and host workshops, private tutoring and shows on request. Since January 2017 they've organised international workshops and rope get-togethers, and presently host regular rope jams.


Fitnessgirl had her first suspension in 2012 and was hooked ever since. Agnoy69 got started with rope for studio photography in 2013 and has developed his artform by attending a series of international courses (hosted by among others Gorgone, Barkas and Addie And Tamandua) together with fitnessgirl. They are committed to personal development by workshop participation. They also enjoy exploring the mental, erotic and primal aspect of rope and are fascinated by how it can create bonds and strong shared experiences between the two involved parties.


Talks/workshops:

Bondage- "Hvordan binde en stammeløs TK (overkroppsbinding)"


Fordelene ved en stammeløs TK, er at den kan være mer stabil i utfordrende situasjoner og over tid, enn en tradisjonell TK med stamme. Den egner seg spesielt godt til å bruke i suspensioner med overganger og i situasjoner hvor belastningen endrer seg ofte, men den kan like gjerne selvsagt brukes ved binding kun på gulvet. Den er også visuelt mer elegant enn en tradisjonell TK og litt enklere å binde. 


Nivå er litt øvet. Man bør ha prøvd å binde en TK før, må være sikker på single coloumn tie og generell tauføring. Man trenger to til tre lengder med tau i naturfiber, max 6 mm tykt og ca 8 m lange (noe lånetau er tilgjengelig). 


Dersom man melder seg på som single, må man som rigger også være villig til å la seg binde på for å ev få antallet til å gå opp. 


The benefits of a stemless TK is that it can be more stable in challenging situations and over time, than a traditional TK with stem. It is particularly well-suited for use in suspensions with transitions and in situations where the load changes frequently, but it can just as well be used for bonding only on the floor. It is also visually more elegant than a traditional TK and a little easier to tie.


The level is a bit practiced. One should have tried to tie a TK before, must be sure of single coloumn tie and general towing. You need two to three lengths of rope in natural fiber, max 6 mm thick and about 8 m long (some loan rope is available).


If you sign up as a single, you as a rigger must also be willing to be tied up in order to get the number to ad up.