Lokalforeningsseminar

Lokalforeningsseminar

Kjære alle sammen, det nærmer seg kinkferansen. Lokalforeningsseminar vil foregå søndag fra 09:00-11:00/12:00.

Årets seminar vil ta for seg hvordan man håndterer konflikter, hjelper medlemmer som har opplevd vanskelige ting i miljøet og samarbeid med andre foreninger og instanser. Videre vil vi prøve å bygge videre på felles plattform og verdier vi sammen kan enes om.

 

Ønsker en andre ting ber vi dere sende en epost til kinkferansen@gmail.com

 

Mvh

Kinkferansekomiteen 2017